Koroonaviiruse ennetamine

Hea lapsevanem!

Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusega on kõik Eesti koolid alates 16.märtsist 2020 viidud üle distantsõppele. Lasteaiad on avatud. Lasteaias toimuvate huviringide tegevus on peatatud. Valverühmad tavapärasel kujul ei toimi. Lapsed viibivad ainult oma rühmades. Reedene mängutund koos võimalusega käia teistes rühmades ja mängida koridorides üheskoos, on peatatud.   

Suhtlus lastevanematega ja info levitamine toimub e-mailide kaudu, palun kõigil vanematel kontrollida üle oma kontaktandmed ning jälgida pidevalt e-postile saabuvaid kirju. Kirju edastavad Teile rühmade õpetajad.

Lapse haigestumisest või lihtsalt koju jätmisest teavitatakse lapsevanema või teda asendava isiku poolt rühmaõpetajat esimesel võimalusel, teatades ka lapse puudumise põhjus. COVID-19 nakatumisest tuleb lasteaia direktorit teavitada koheselt. Juhin Teie tähelepanu sellele, et õpetajatel on õigus iga väiksemagi haigustunnusega laps koheselt koju saata.

Haridusministri tungiv soovitus on lapsed võimalusel lasteaiast koju jätta.

Lasteaed rakendab alates esmaspäevast igal võimalusel õuesõpet, ka muusikategevused toimuvad lasteaia õuealal, palun riietada lapsed selleks sobivalt.

 Hoolime üksteisest, soovin kõigile mõistvat suhtumist ja tervist!

 

Eve Kalimulina

Direktor

Lisainfot koroonaviiruse ennetamise kohta Tallinnas leiad siit: 

Viimati muudetud: 13.03.2020