Lasteaiast lahkumine

 

  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse, millel märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

  • Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
Viimati muudetud: 05.02.2021