Ruumide rent

Tallinna Kihnu Lasteaia saali ja võimla rent laste huvitegevuseks tööpäevadel ühe tunni eest on 6€.

Lasteaia ruumide ajutise kasutamise rendihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr.1-2/319, 08. juuni 2010 http://tallinnadhs.ml.ee/atp/?keel=ee&id=1255&active=1&month=6&year=2010&keywords=1&asutus=7&c_tpl=1092&command=details&dok_id=1312292

Viimati muudetud: 17.12.2013