Ruumide rent

Tallinna Kihnu Lasteaia saali ja võimla rent laste huvitegevuseks tööpäevadel ühe tunni eest on 6 €.

Lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juunist 2010 nr. 1-2/319

Viimati muudetud: 19.04.2018