Kihnu lasteaia rühmad

Tallinna Kihnu Lasteaias on 2020/21 õppeaastal avatud 12 rühma.

Liivalaiud-          1,6--3 a sõimerühm, õppekeel eesti keel

Vikerkaarelaiud- 1,6a-3 a sõimerühm, õppekeel vene keel           

Saarelaiud -        2a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Tähekillud-         2a-3a  sõimerühm, õppekeel: vene keel

Tuulekillud-         3a-4a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

Päikesekillud-     3a-4a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

Kivikillud -            3a-5a aiarühm, õppekeel: eesti keel

Pilvekillud -         5a-7a aiarühm, õppekeel: eesti keel

Värvikillud -         4a-5a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel (eesti keel/vene keel)

Merelaiud-          4a-5a  osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Tormilaiud -        5a-6a osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Lainelaiud -         6a-7a osaline keelekümblusrühm, õppekeel ( eesti keel/vene keel)

Koolieelse lasteasutuse seadus § 6:

(2) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed.

(3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1)kolme- kuni kuueaastased lapsed;

2)kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.  

(01.01.2015 aastal jõustunud muudatus)

(https://www.riigiteataja.ee/akt/120112014011?leiaKehtiv)

Viimati muudetud: 03.08.2020