Kasulikud viited

Eesti koolide haldamise infosüsteem

kis.hm.ee

Tallinna Haridusamet

www.haridus.ee

Eesti Lastevanemate Liit

www.laps.ee
koolieelsesse asutusse vastuvõtt/väljaarvamine Tallinna LV määrus nr 109,27.12.2006
Vanemate poolt kaetava osamäära kehtestamine Tallinna LVK määrus nr 9, 23.02.2006
Töötasu alammäära kehtestamine Vastu võetud 10.01.2013 nr 6

Koolieelse lasteasutuse seadus

Redaktsiooni jõustumise kp 01.01.2012

Tallinna Ülikool

www.tlu.ee

TLÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus

www.tk.tlu.ee

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar

www.tlu.ee/et/pedagoogiline-seminar

Logoserv Koolitus

www.logoserv.ee

Juunika Koolitus

www.juunika.ee
Innove www.innove.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 18.03.2019