LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse, milles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa, kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

 

Viimati muudetud: 27.05.2019