Lasteaiatasu

Kohatasu ja toiduraha

Kohatasu alates 1. jaanuarist 2019 on ühe lapse kohta kuus 65,88 eurot.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 19.12.2018 käskkiri nr HA-4/95, Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 .

Kohatasu on igas kuus ühesugune, sõltumata sellest, mitu päeva laps lasteaias käis. Kohatasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkuse aja eest.

 

Alates 01.jaanuar 2019 toitlustab Tallinna Kiisupere Lasteaias OÜ Tüdrukud.

Lapse toidupäeva maksumus sõimerühmaealisele lapsele on 1,89 eurot päev ja

                                                              aiarühmaealisele lapsele on 2,11 eurot päev.

 

 

Soodustused ja toetused Tallinna munitsipaallasteaedades

 

Viimati muudetud: 08.01.2019