Lasteaia tasu

Kohatasu 

Kohatasu alates 1. jaanuarist 2019 on ühe lapse kohta kuus 65,88 eurot.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 19.12.2018 käskkiri nr HA-4/95, Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 .

Kohatasu on igas kuus ühesugune, sõltumata sellest, mitu päeva laps lasteaias käis. Kohatasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkuse aja eest.

 

Toitlustustasu
Toiduraha tasu on lasteaiarühmas (3-5 a lapsed) 2.11€ päev  ja sõimerühmas (1-3 a lapsed) 1.98€ päev.

Alates 01.09.2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu määrusest ja Linnavalitsuse poolt kehtestatud toidukulu katmise piirmäärast.

Tallinna Kiisupere Lasteaias on lasteaiarühma toitlustustasu kehtestatud piirmäärast 0.11€ ja sõimerühmas 0.09€ suurem, vahe katab lapsevanem igakuise arve alusel.

 

Soodustused ja toetused Tallinna munitsipaallasteaedades

 

Viimati muudetud: 22.10.2019