Lasteaiatasu

Kohatasu ja toiduraha

Kohatasu alates 1. jaanuarist 2018 on 61,00 eurot kuus.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 21.12.2017 käskkiri nr 1.-2/674  ja Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 .

Kohatasu on igas kuus ühesugune, sõltumata sellest, mitu päeva laps lasteaias käis. Kohatasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkuse aja eest.

 

Alates 1. jaanuar 2018 toitlustab Tallinna Kiisupere Lasteaias KLP Toit OÜ ja Prink Panter OÜ ühispakkujatena.

Lapse toidupäeva maksumus sõimerühmaealisele lapsele on 1,80 eurot päev ja

                                          aiarühmaealisele lapsele on 1,94 eurot päev.

 

 

Soodustused ja toetused Tallinna munitsipaallasteaedades

 

Viimati muudetud: 26.01.2018