Traditsioonilised üritused ja ajalugu

Traditsioonilised üritused on välja kujunenud läbi aastakümnete nii lastele kui personalile kui ka lapsevanematele:

- mitmetest erinevatest kultuuridest ja emakeelega lapsed meie lasteaias
- jalutuskäigud vanalinna erinevatesse parkidesse
- teemanäitused koos vanematega
- sügisesed ja kevadised spordipäevad
- kokanduse-, meisterdamise- ja mänguõhtud koos vanematega, mis saavad alguse juba sõimerühmades
- laste omavahelised sõbrapäeva sõpruskohtumised ( Lauteri ja Gonsiori maja lapsed)
- personali projekti "Naised liikuma" ( juba kolmandat aastat) aktiivne jätkumine.

Täpsem info Mis, Kus ja Millal ? meie kodulehel: Lapsevanemale- Sündmused.

AJALUGU

Meie lasteaed avati 1956. aastal kultuuritöötajate lastele, lasteasutus kandis nime Tallinna 48. Lasteaed. Aastatel 1956- 1992 oli meie lasteaed Kultuuriministeeriumi alluvuses ning lasteaias õppisid ja kasvasid mitmete tuntud kultuuritegelaste lapsed ning erilist rõhku pöörati kultuuriloolisele õppele.
2003 aastal liideti Tallinna 48. Lasteaed (Gonsiori tn 3) ja Tallinna Kiisupere Lastesõim (Gonsiori tn 5) ning alates 2003. aastast ( 15. oktoober) alustas tööd Tallinna Kiisupere Lasteaed.
2015 aastal liideti Tallinna Kiisupere Lasteaiaga endine Tallinna 9. Lasteaed.

TÄNAPÄEV

Tallinna Kiisupere Lasteaed on munitsipaalasutus lastele vanuses 1,5- 7 eluaastat. Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet. Õppetöö Tallinna Kiisupere Lasteaias toimub eesti keeles.

Lasteaias on 7 rühma, vastavalt kaks sõimerühma lastele vanuses 1,5- 2,5 ja 2- 3,5 aastat (Kaisukiisud, Kaisumiisud) aadressil Gonsiori 5 , kaks aiarühma lastele vanuses 3 - 7 (Mängukassid, Rõõmukassid) aadressil Gonsiori 3 ja kolm aiarühma lastele vanuses 3-7 ( Sussikassid, Triibukassid ja Taibukassid) aadressil Lauteri tn 1. Tallinna Kiisupere Lasteaia näol on tegemist nö korterlasteaiaga, st lasteaed paikneb kolme  kortermaja (Gonsiori 3 ja 5 ning A. Lauteri 1) esimestel korrustel. Tallinna Kiisupere Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00.

Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja üks õpetaja abi või üks õpetaja, õpetaja assistent ja õpetaja abi. Rühmaõpetajad on tööl tööajakava alusel, õpetaja abid iga päev. Rühmaõpetaja tööd toetavad muusika- ja liikumisõpetaja. Kokku käib Kiisupere Lasteaias 153 last. Kord aastas teostab laste kõne-, keele- ja hääleuuringut logopeed. Tallinna Kiisupere Lasteaeda juhib direktor, õppe- ja kasvatustööd koordineerib õppealajuhataja, majandusalaste küsimustega tegeleb majandusjuhataja.

 Tallinna Kiisupere Lasteaia Lauteri maja ajaloost

5. septembril 1940 avati

Tallinna 9. Lasteaed endises  saksa laste koolis Gonsiori tänav 6.

Lasteaia esimene juhataja aastatel 1940 – 1946 oli Marta Haas, kes on Eestis tuntud koolieelse hariduse edendajana. 

Lasteaed oli avatud 60-le 3-8-aastasele lapsele.

Siia tõid oma lapsed riigi- ja omavalitsusteenistujad, käsitöölised, töölised, vabakutselised haritlased ja teised.

 gonsiori 6 hoone.png

1941 - 42 aasta aruandes on kirjas:

 Kasvatusvahendid:

a)    toimimised ehk tööd: õppetunnid aabitsa  piirides, tähtede, numbrite joonestamine, maalimine, vaba joonistamine, skemaatiline joonistamine, voolimine, käsitööd, puutööd, õmblemine kartongile- riidele, punumised, põimimised, voltimised, lõikamised jne.

b)   mängud ilma mänguasjadeta: laulumängud, liikumis- ja rütmilised mängud, tähelepanumängud, rahvamängud, matkimismängud.

 

gonsiori 6 hoone fassaad.png

Gonsiori tänav 6 asunud hoone fassaad

 

gonsiori 6 hoovis.png

Lapsed mängimas lasteaia hoovis Gonsiori tänav 6

 

gonsiori 6 kasvatajad.png

Tallinna 9. Lasteaia kasvatajad: Dagmar Neeme, Eha Põldre, Lia Tõnisson, Helgi Miller, Aino Pedoste (töötas pärast Marta Haasi lasteaia juhatajana 1946 - 1974), Selma Kristal, Veera Rannik

 

gonsiori 6 laste pidu.png

Laste pidu lasteaias Gonsiori tänav 6

 

gonsiori 6 rühmaruum.png

Rühmaruum lasteaias Gonsiori tänav 6

 

Linnaehituses tehtud muudatustega lasteaiahoone lammutati, lapsed jaotati teistesse linna lasteaedadesse ja lasteaeda  ei plaanitud enam avada.
Lapsevanemate survel siiski uued ruumid lasteaiale lõpuks eraldati uues majas Lauteri 1/Rävala 7 ja lasteaed tegutses neis ruumides edasi Tallinna 9. Lasteaia nime all alates 7. veebruarist 1961 kuni 2015 aastani- nüüd kannab endine 9. Lasteaed juba nime Tallinna Kiisupere lasteaed.

Ajavahemikul 1946 - 1974  käis lasteaias väga palju külalisi üle suure NSV Liidu ja mujalt sotsialismileeri riikidest, kes on jätnud oma külaskäigust ülestähenduse lasteaia külalisteraamatusse. Lasteaed oli tunnustatud kui kunstilise kasvatuse baasmaja, sageli tehti siin ka näidistunde kehalises kasvatuses.

 LASTEAIA FASSAAD.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 12.09.2017