Lasteaiatasu

Lasteaia kohatasu

Kohatasu alates 1. jaanuarist 2020 on ühe lapse kohta kuus 71.25 eurot.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78, Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 .

Lapsevanem saab arve  e-posti teel, selle puudumisel rühmaõpetajalt.

Kohatasu on igas kuus ühesugune, sõltumata sellest, mitu päeva laps lasteaias käis. Kohatasu ei arvestata lasteaia kollektiivpuhkuse aja eest.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Lasteaia toitlustustasu
Toiduraha tasu on lasteaiarühmas (3-7 a lapsed) 2.11€ päev  ja sõimerühmas (1-3 a lapsed) 1.98€ päev.

Alates 01.09.2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu määrusest ja Linnavalitsuse poolt kehtestatud toidukulu katmise piirmäärast.

Tallinna Kiisupere Lasteaias on lasteaiarühma toitlustustasu kehtestatud piirmäärast 0.11€ ja sõimerühmas 0.09€ suurem, vahe katab lapsevanem igakuise arve alusel.

Viimati muudetud: 20.05.2020