Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Tallinna Kiisupere Lasteaed on alusharidust andev lasteasutus, mis toetab lapse loomupärast valmisolekut märgata, uurida ja avastada - mängime õppides ja õpime mängides.

Visioon

Tallinna Kiisupere Lasteaed on loominguline ja omanäoline lasteaed, kus anname edasi lastele  oma esivanemate tarkuse ja kultuuripärandi ning õpime arvestama teiste kultuuride eripäradega.

Põhiväärtused

  • Hoolivus – oleme osavõtlikud ja abivalmid;
  • Loovus – oleme avatud uutele ideedele, uurime ja avastame;
  • Kompetentsus – oleme asjatundlikud ja teadmishimulised;
  • Sõbralikkus – oleme viisakad, abivalmid ja tolerantsed.
Viimati muudetud: 31.10.2019