Õppe - ja kasvatustegevuse põhimõtted

  • Lapse loovuse ja individuaalsuse toetamine ja sellega arvestamine läbi erinevate tegevuste läbiviimisel sellega arvestamine.
  • Koostöö lastevanematega - toimub pidev ja järjekindel laste arengu toetamine.
  • Hooliv suhtumine iseendasse ja end ümbritsevasse.
  • Mängu kaudu õppimine.
  • Sõpruse väärtustamine ning individuaalsete eripäradega arvestamine.

 

Viimati muudetud: 11.09.2020