Õppe - ja kasvatustegevus

1. Laps käitub sallivalt eakaaslaste suhtes ning väärtustab sõbralikkust ja sõprust enda ümber. 
2. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning tunneb rõõmu sportlikest tegevustest.
3. Õppimine läbi mängulise tegevuse.
4. Koostöös lastevanematega on tagatud lapse arengu jälgimine ja lapse  individuaalsusega arvestamine.

5. Lapsed on kevadeks kooliks ettevalmistatud nii sotsiaalselt kui  vaimselt läbi mänguliste õuesõppe tegevuste ning eduelamuse tagamise. 

Image result for animation drawing of children

Viimati muudetud: 24.07.2019