Õppe- ja kasvatustöö põhieesmärgid

2017- 2018 õppeaastal Tallinna Kiisupere Lasteaia: 

moto-  RÕÕMSAD, TERVED, TEGUSAD- KIISUPERE PÕNGERJAD!

eesmärk-  Koostöös teistest kultuuridest peredega ja vabatahtlikuga, läbi ühiste mänguliste tegevuste,
                 arenevad lapsel nii sotsiaalsed kui üldoskused ning ta tunneb rõõmu koos tegutsemisest
                 ja uute teadmiste omandamisest läbi avastus- ja õuesõppe.

prioriteetne valdkond- Mänguline õuesõpe

 

Viimati muudetud: 12.09.2017