Õppe- ja kasvatustöö põhieesmärgid

2018- 2019 õppeaastal Tallinna Kiisupere Lasteaia: 

moto-  RÕÕMSAD, TERVED, TEGUSAD- KIISUPERE PÕNGERJAD!

eesmärk-  Läbi ühiste mänguliste tegevuste arenevad lapsel sotsiaalsed ja üldoskused ning ta tunneb rõõmu koos tegutsemisest ja uute teadmiste omandamisest läbi avastus- ja õuesõppe.

prioriteetne valdkond- Mänguline õuesõpe

 

Viimati muudetud: 06.09.2018