Projektid

Tallinna Kiisupere Lasteaia projektid:

  • Märka ja aita! Heategevusprogramm, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes vajavad erinevatel põhjustel materiaalset abi õppetöös osalemiseks. Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011
  • Erasmus+ Euroopa Vabatahtliku teenistus - www.erasmuspluss.ee . Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuvas valdkonnas ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Kõik see toob kaasa palju avastusi ning eneseleidmisi. EVT mõju- uuringud näitavad, et vabatahtlikus tegevuses osalemine parandab võõrkeele- ja kultuuridevahelise suhtluse oskusi, arendab noortes solidaarsust, rikastab kogukonda, aitab avastada tulevikuvõimalusi ja palju muud.
  • Kiusamisest vabaks!-www.kiusamisestvabaks.ee

 

Viimati muudetud: 22.08.2017