Suvine töökorraldus

Tallinna Kiisupere lasteaed on SULETUD 28. juuni - 18. juuli 2021.

Sel perioodil on avalduse alusel asenduslasteaiaks Mardi lasteaed.

Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Kiisupere lasteaia direktori poole hiljemalt 16.aprill.2021. Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). 

Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast, sest puhkusegraafikud koostatakse jaanuaris ning aluseks võetakse eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud. Muudatuste tegemiseks on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.

Rühmad on suvisel ajal ühendatud.

Meie lasteaed võtab vastu Mardi lasteaia lapsi 19.07 - 6.08.2021.

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

Head puhkuste planeerimist!

Viimati muudetud: 25.01.2021