Suvine töökorraldus

Tallinna Kiisupere lasteaed on suviti mõned nädalad suletud.

Täpsem info kuupäevade kohta saabub hiljem...

Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Kiisupere lasteaia direktori poole hiljemalt 15.märts 2020. Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). 

Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast, sest puhkusegraafikud koostatakse jaanuaris ning aluseks võetakse eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud. Muudatuste tegemiseks on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.

Rühmad on suvisel ajal ühendatud.

Viimati muudetud: 11.09.2020