Suvine töökorraldus

Tallinna Kiisupere lasteaed on suvel SULETUD 29.juuni - 19.juuli 2020 (kolm nädalat).

Sel ajal võtab meie lapsi vastu Tallinna Mardi lasteaed.

Asenduslasteaias koha saamiseks tuleb pöörduda Kiisupere lasteaia direktori poole hiljemalt 15.märts 2020. Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). Kiisupere lasteaia soodustused Mardi lasteaias ei kehti.

Palun pidada kinni avalduse esitamise tähtajast, sest puhkusegraafikud koostatakse jaanuaris ning aluseks võetakse eelmise aasta laste kohalkäimiste arvud. Muudatuste tegemiseks on vajalikud töötajatega uued kokkulepped.

Rühmad on suvisel ajal ühendatud, täpsem info saabub hiljem.

Meie lasteaed võtab vastu Mardi lasteaia lapsi 20.juuli - 07.august 2020.

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

Head puhkuste planeerimist!

Viimati muudetud: 07.01.2020