Tallinna Kiisupere Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused

Missioon

Tallinna Kiisupere Lasteaed on alusharidust andev lasteasutus, mis toetab lapse loomupärast valmisolekut märgata, uurida ja avastada - mängime õppides ja õpime mängides.

Visioon

Tallinna Kiisupere Lasteaed on loominguline ja omanäoline lasteaed, kus läbi kultuuriloolise õppekava kanname lastesse oma esivanemate tarkuse ja kultuuripärandi ning õpime arvestama teiste kultuuride eripäradega.

Põhiväärtused

  • Hoolivus – oleme osavõtlikud ja abivalmid;
  • Loovus – oleme avatud uutele ideedele, uurime ja avastame;
  • Kompetentsus – oleme asjatundlikud ja teadmishimulised;
  • Sõbralikkus – oleme viisakad, abivalmid ja tolerantsed.
Viimati muudetud: 03.03.2017