Töötulemuste ja ülesannete täitmise aruanded, riikliku järelevalve ettekirjutused ja otsused

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).
Viimati muudetud: 21.07.2015