Tasemetööd 2021/2022

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete
põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal“
.

Viimati muudetud: 22.09.2021