Üldkasutatavate teenuste loetelu ja hinnakiri

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 19. novembri 2013 käskkiri nr HA-4/61

Teenuste broneerimise keskkond

Viimati muudetud: 26.02.2021