Uuringud ja analüüsid

Osaleme:

  1. Põhikooliuuring "Üldpädevused ja nende hindamine" Haridusministeerium ja TÜ 8.klass 2012-13 (jätkub)
  2. TAI Alkoholiennetus uuring. 5.-7. kl laste ja lastevanemate käitumine ja hoiakud. "Efekt" programm 2012/13-2014/15
  3. PISA 2012 uuringus osalemine 16.04 kuni 4.05.2012
  4. Teadusprojekt WE-STAY Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut 8.klass 2010-11
  5. Riskikäitumise teadlikkuse uuring (Politsei- ja Piirivalveamet).
  6. Kodanikuhariduse kvaliteedi uuring –IEA ICCS2016 (Tallinna Ülikool).
  7. Nutiseadmed õppes-õnn või õnnetus (Tartu Ülikool).
  8. Õpetajate motivatsiooni, enesetõhususe ja õpilaste autonoomsuse toetamise haridusuuring PISA 2012 osa võtnud eestikeelsetes koolides (Tartu Ülikool).
Viimati muudetud: 22.09.2021