Uudised

Edastan Terviseameti palvel meeldetuletuse seoses lihtsustatud karantiiniga.

Karantiinireeglid:

• Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

- haigustunnustega inimesed;

- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;

- inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.

• Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või -hoius ja kes osalevad pärast lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm;

NB! Lapsed, kelle pereringis on Covid haige, jääb lähikontaktsena isolatsiooni.

- inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID tõend;

- inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud;

- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse;

- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.

Lgp. lapsevanem!

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Alates 11. märts 2021 hakkavad kehtima uued piirangud.  

Valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Pered, kellel ei ole võimalik lapsi kodus hoida, saavad jätkuvalt kasutada lasteaiateenust. Kõik lasteaiad on avatud.

Tallinn rakendab lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust alates homsest, 11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.

Kollektiivpuhkus lasteaias 2021 aastal

19.07.2021-01.08.2021

Linnaasutused lähevad töökorralduses üle kollasele stsenaariumile

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Tallinna-linnaasutused-lahevad-tookorralduses-ule-kollasele-stsenaariumile?filter_otsing_uudis_rubriik_id=100

Kohatasust vabastamine!

Tallinna Kivimurru Lasteaia TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ vabastati vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.

Lasteaed on avatud suvel, kollektiivpuhkust ei ole

Vajalik informatsioon - Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks!

https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Tallinna-meetmed-koroonaviiruse-tokestamiseks

07.05.2019 alates kell 9.00 lasteaias on avatud uuste päev!

Alates jaanuarist 2019 a. kohatasu lasteaias on 65,88 eurot.

Kollektiivpuhkus on ajavahemikul 15.07-28.07.2019. Alates 27.08.2019 töötavad kõik rühmad.

Toitlustamise maksumus Tallinna Kivimurru Lasteaias on: · 1,70 euro päevas sõimerühmades  · 2,00 euro päevas aiarühmades Alus: Tallinna Kivimurru Lasteaia hoolekogu 19.06.2017 protokoll nr 2-3/4.

Tallinna Kivimurru Lasteaias osutab toitlustamisteenust alates 01. juulist 2017.a. OÜ Mervir

 

Alates 01.06.2017 lasteaias töötavad 2 rühma suveperioodiks. Alates 29.08.2017 töötavad kõik rühmad.

 

23. veebruaril lasteaed töötab kuni 15.30

26. veebruaril lasteaed ei tööta.

23. detsembril lasteaed töötab kuni 15.30

26. detsembril lasteaed ei tööta.

HÄID PÜHI!

Tallinna Kivimurru Lasteaia "Aastategija 2016" oli valitud töötajate ja hoolekogu liikmete hääletamise käigus.

Meie "Aastategija 2016" on Svetlana Kitter, rühma "Vikerkaar" õpetaja. 

Logopeeb hakkab tegeleda lastega alates 03.10.2016

Lisa informatsioon rühmades või tel. 53071872

Viimati muudetud: 15.09.2021