Kaasamise protsess - Klindi park

Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome kompetentsikeskus koos Lasnamäe Linnaosa Valitsusega on koostamas klindipargi visiooni.

Klikka ikoonil

Linnavalitsuse sisene töö

Lähtepositsioon Lähtepositsioon
suund

Lähtepositisioon

×

ALUSANDMETE JA HUVIGRUPPIDE ANALÜÜS NING KOOSLOOME MEETODITE VALIK

Linnaplaneerijad analüüsivad olemasolevat olukorda ja linnaruumilise lahenduse variante.

Suvi 2021

Analüüs Analüüs
suund

Analüüs

×

ESIALGSE VISIOONLAHENDUSE KOOSTAMINE

Linnaplaneerijad visandavad huvigruppide koostööst sündinud esialgse avaliku linnaruumilise lahenduse.

Sügis 2021

Kommunikatsioon Kommunikatsioon
suund

Kommunikatsioon

×

KOMMUNIKATSIOON

Huvigruppidele suunatud kommunikatsioon toimub kogu kaasamisprotsessi vältel Tallinna veebis, infokirjas, sotsiaalmeedias ning infotahvlitena kohapeal.

Sügis-talv 2021

Analüüs Analüüs
suund

Analüüs

×

ANALÜÜS JA TAGASISIDE ANDMINE

Linnaplaneerijad analüüsivad saabunud ettepanekuid ja ideid ning teevad kokkuvõtteid.

Talv 2022

Täiendus Täiendus

Täiendus

×

TÄIENDUS

Linnaplaneerijad täiendavad avaliku ruuumi lahendust ja koostavad lõpliku avaliku ruumi visiooni.

Talv-kevad 2022

Räägi kaasa!

Kaardistamine Kaardistamine
suund

Kaardistamine

×

HUVIGRUPPIDE KAARDISTAMINE

Nõupidamised ametkondadega.

Sügis 2021

 Ideekorje  Ideekorje
suund

Ideekorje

×

ESMASE LAHENDUSE ARVAMUSE KÜSIMINE VEEBIPÕHISEL KAARDIRAKENDUSEL JA KOHAPEAL

Linnaruum areneb - räägi kaasa! Tutvu uue avaliku ruumi lahendusega. Edasta linnaplaneerijatele oma mõtted ja ideed. 

Oktoober - detsember 2021

ideekorje tulemuste tutvustus ja töötuba Töötoad
suund

ideekorje tulemuste tutvustus ja töötuba

×

IDEEKORJE TULEMUSTE TUTVUSTUS JA RUUMILAHENDUSE TÖÖTUBA

Ideekorje tulemuste tutvustus ning ruumilahenduse arutelu. 

Talv 2022

Viimati muudetud: 07.10.2021