Visioon ja eesmärgid

Klindipargi visioon

Klindipark moodustab olulise osa Tallinna 2035 strateegia rohelisest liikumisvõrgustikust ning selle eesmärk on muuta Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosade piiril kulgev ligi 9 km pikkune paekivipaljand sidusaks ja terviklikuks teekonnaks, mida iseloomustab looduslik mitmekesisus ja looduskesksed lahendused. Klindipark pakub võimaluse tuua esile klindipealse erilisus ja ainulaadsus, viies külastaja läbi erinevate teekonna lõikude ning tutvustades neid erinevate linnaruumiliste sekkumiste kaudu. Kogu klindipealne teekond on ühendatud olemasoleva linnaruumi ja liikumisvõrgustikuga ning seetõttu saab seda tulevikus läbida ka üksikute lõikude kaupa. Klindipargi eesmärgiks on teha sellest meeldiv ajaveetmise-koridori kõigile.

 

Klindipargi strateegilised eesmärgid

  1. Väärtustada ja hoida olemasolevat looduskeskkonda ning tuua esile klindipealse erilisus ning roll Eesti sümbolmaastikuna.
     
  2. Tähistada ja tõsta esile Tallinnas kulgeva klindipealse teekonna mitmekesisust, mis hõlmab nii väljakujunenud linnakeskust, avarat paeplatood kui ka metsikumaid teekonna lõike ning kommunikeerida erinevate teekonna lõikude jooksul väljajoonistuvat kultuuri- ja pärandilugu.
     
  3. Tagada mõtestatud linnaplaneerimise ja sobivate hooldusvõtetega kõrgekvaliteedilise avaliku ruumi kujunemine, mis pakub linnaelustikule olulisi elupaiku, võimaldab inimestel selle elustikuga tutvust teha ning nautida roheala pakutavaid hüvesid.
Viimati muudetud: 07.10.2021