Kodurahufoorum

Kodurahu foorumi suur pilt.jpg 

Tallinna kodurahuprogrammi 2019. aasta projektikonkurss

2019. aasta Tallinna Kodurahuprogrammi valdkonna mittetulundustegevuse toetamise projektikonkursi põhisuunad (prioriteedid) on noorte ühistegevuse edendamine ja vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine.

Enne taotlemist tutvu Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra ja 2019. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustega - nii linna üldiste lisatingimustega (LISA 1) kui ka Kodurahuprogrammi lisatingimustega (LISA 12)!

Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas, taotlust on võimalik esitada ka e-posti ja posti teel ning kohapeal. Tutvu taotluse esitamise võimalustega siin: Mittetulundustegevuse toetamine - Kodurahuprogramm.

2019. aasta projektikonkursi taotluste esitamise tähtajad on 4 veebruar, 2. aprill ja 2. september 2019.

Arhiiv

 

Viimati muudetud: 13.08.2019