Tallinna Kristiine Lastead- kooli vastuvõtt

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel  Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli  arvestades esmajärjekorras:

  • õpilase elukoha lähedust koolile;
  • sama pere teiste laste õppimist samas koolis;  
  • võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove. 

Täpsem info 1. klassi taotluste esitamise kohta avaldatakse jaanuaris.

Teavituskohustus

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab teha allolevate kontaktide kaudu või haridusameti kodulehel: teate vorm

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

direktor

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud: 15.08.2017