Tallinna Kristiine Lasteaia toidutasu

 

Direktori käskkiri 06.06.2017 nr. 1-3/6

 

Toidupäeva maksumuse kinnitamine.

 

Tulenevalt Kristiine Lasteaia hoolekogu 29.mai 2017 protokollilisest otsusest

kinnitada 01.juulist 2017 laste toidupäeva maksumus 

 

  • sõimerühma lastele vanuses 1-3 aastat 1,80 €

  • aiarühma lastele vanuses 3-7 aastat 2,05 €

 

 

Kaie Hein 

Direktor

kaie.hein@kristiinealg.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

Tallinna Kristiine Lasteaia õppealajuhataja

6 513 749

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud: 09.10.2017