Tallinna Kristiine Lasteaia väärtused

Põhiväärtused   

Põhiväärtused on Tallinna Kristiine  Lasteaia  tavareeglid,  millest  tegutsemisel lähtutakse.

Avatus  –        suhtleme lastevanemate ja kolleegidega avatult ja ausalt. Oleme uuendustele  avatud haridusasutus, kus mängu-, õpi-, ja töökeskkond loob tingimused arendavaks, loovaks ja tulemuslikuks õppe-ja kasvatustegevuseks.

Loovus  –       toetame  lapse loovat enesealgatust ja  tegutsemise soovi.

Sallivus –        väärtustame lasterühmas mitmekesisust ning kohtleme üksteist võrdsena.

Austus  –        suhtume  jaatavalt ja hoolivalt lasteaia kõigisse lastesse, meeskonna igasse   liikmesse.

Hoolivus –      märkame ja näitame üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust laste,

                        lastevanemate ja  personali vastu .

Julgus –          julgeme olla ”mina ise”, oskama märgata  ja tõstma esile ise teiste väärtusi.

 

 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

Tallinna Kristiine Lasteaia direktor

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud: 05.04.2018