Kristiine Linnaosa Valitsus otsib oma meeskonda vanemspetsialisti


Kristiine Linnaosa Valitsus võtab teenistusse (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks) sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talituse
VANEMSPETSIALISTI

Peamised teenistusülesanded:

 • linnaosa eakate ja nende lähedaste nõustamine;
 • linnaosa eakate abivajaduse hindamine ja neile hoolekandelise abi korraldamine erinevaid sotsiaalvõrgustiku osapooli kaasates;
 • ennetustegevus ja koostöö tervishoiu- ja hoolekandeasutustega ning ühiskondlike organisatsioonidega; 
 • andmete töötlemine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) 

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vene keele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • analüüsi- ja otsustusvõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • täpsus, korrektsus ning kohuse- ja vastutustundlikkus;
 • pingetaluvus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • hea arvutiprogrammide kasutamise oskus (teksti- ja tabelitöötlus).

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, soovitavalt sotsiaalhoolekande valdkonnas;
 • inglise keele oskus;
 • B-kategooria juhilubade omamine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • enesetäienduse- ja koolitusvõimalusi;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi ning ühisüritusi;
 • kaasaegset töökeskkonda uues kontorihoones;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Elulookirjeldus (CV) koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume esitada läbi linna värbamisportaali hiljemalt 17. maiks 2021.
Lisainformatsioon telefonil 645 7141, Eerika Rahuoja, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

Viimati muudetud: 29.04.2021