Kristiine Linnaosa Valitsuse tööpakkumised ja praktika

Tööpakkumised

Avaliku teabe seaduse § 28 punkt 1 lg 19 tulenevalt kuuluvad avaldamisele Tallinna Kristiine Linnaosa Valitsuse täitmata ametikohtade andmed.

 

Praktika

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord.

Praktika sooritamiseks Tallinna linna ametiasutustes palume esitada:

  • taotlus

  • õppeasutuse praktika juhend

  • akadeemiline õiend

  • CV (soovi korral kasuta antud vormi)

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt 1 kuu enne praktika soovitud algust vastava ametiasutuse kontaktisikule (vt allpool) elektrooniliselt või postiga. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Kristiine Linnaosa Valitsuse praktikakohad 2019. aastal.

Kristiine Linnaosa Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Lea Albert

Viimati muudetud: 04.12.2019