Kristiine Linnaosa Valitsuse tutvustus

Kristiine LOV.jpgAadress: Tulika tn 33b,
10615 Tallinn
Telefon: 645 7100
E-post: kristiine@tallinnlv.ee 
Registrikood:  75014238
Linnaosa vanem: Jaanus Riibe
Haabersti veebileht: tallinn.ee/kristiine 


Kristiine Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Kristiine linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvitadest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid. 


Kristiine Linnaosa Valitsuse teenused.


Kristiine Linnaosa Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad pädevused on järgmised:

 • sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
 • noorsoo- ja erinoorsootöö;
 • elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;
 • heakord ja haljastus;
 • jäätmekäitlus;
 • ruumiline planeerimine;
 • kultuuritöö ja haridus;
 • sport ja vaba aja veetmine;
 • linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;
 • reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 • rahvastikuregistri andmete töötlemine;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisirgullerimisplaanis ametisasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
 • terviseedendus;
 • halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;
 • halduskogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine. 80px-Kristiine_vapp.gif

Viimati muudetud: 16.12.2019