Kristiine linnaosa asustamata eluruumid

Munitsipaaleluruumid

Sotsiaaleluruumid

1. Avaldus eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmiseks

2. Avaldus eluruumi üürimiseks

3. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks

4. Eluruumi üürimist taotleva isiku andmete kinnitamine

5. Eluruumi üürile andmisega tegeleva ametniku kontaktandmed


 

  • Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise andmete kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra punkti 13.2 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid.

Sama korra punkt 14.4 kohaselt kui eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud isik ei täida ülalnimetatud kohustust võib isiku kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Kristiine linnaosas eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõetud saavad oma arvelolemise aluseid kinnitada, kas posti teel (Kristiine Linnaosa Valitsus, Tulika tn 33b, 10615 Tallinn), e-posti aadressil merike.melesk@tallinnlv.ee või isiklikult linnaosavalitsuse eluasemekomisjoni sekretäri Merike Meleski juures (Tulika tn 33b, II korrus, tuba 202) vastuvõtt  esmaspäeval kella 15.00-18.00 ja neljapäeval kella 9.00-12.00.

Informatsioon telefonil 645 7129, Merike Melesk.

 

  • Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid: 
  1. Tallinna Linnavolikogu 17.oktoobri 2002 määrus nr 56 "Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine
  2. Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrus nr 39 "Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine"
    Õigusakt sisaldab ka eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi. 

 NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Andmete kinnitamise vorm

Viimati muudetud: 07.10.2019