Otsi lahendusi!

Ennetusprogrammid
Lasteabi

Lasteombutsman
Lahendus.net- tasuta ja anonüümne psühholoogiline nõustamine
Tarkvanem.ee- nõuanded ja koolitused
Peaasi- noorte vaimse tervise portaal
Nõustamiskeskus Papaver- rehabilitatsiooniteenus, nõustamisteenused, pereteraapia

Vanemlusprogramm "Imelised aastad"- põhiprogramm on mõeldud 3–8-aastaste laste vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla
MDFT- mitmedimensionaalne pereteraapia
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele ja õpetajatele mõeldud tugirühm
Autistlike laste vanemate nõustamine ja tugigrupp
Tasuta nõuandetund lahutajatele
PREP – Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm
Kriisisekkumine
TFT ja EFT teraapia
Üksikvanem
Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus

TASUTA JURIIDILINE NÕUSTAMINE LASTEGA PEREDELE
Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.
Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, Tallinn).
Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 1128.


TASULINE NARKOOTILISTE AINETE TESTIMINE
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut teeb tasulisi uuringuid, sh narkootiliste ainete ja ravimite toimeainete määramiseks. Tasuliste uuringute tegemise eest maksab tellija ekspertiisiasutusele tasu vastavalt kohtuekspertiisiseaduse hinnakirjale.
Testimiseks aeg kokku leppida telefonil 663 6600; info@ekei.ee

 

Viimati muudetud: 13.03.2019