Üldplaneering

Tallinna Linnavalitsus algatas Kristiine linnaosa üldplaneeringu 2006. aasta veebruaris. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi tasakaalustatud arendamine ja funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks.

Tutvu ka üldplaneeringu dokumentidega.

Viimati muudetud: 1.11.2012