Laste mänguväljakute rajamine Kristiine linnaossa 2008. aastal

 

Hankekuulutus

 

Hankekuulutuse avaldamise kuupäev

13. juuni 2008

Riigihanke nimetus

Laste mänguväljakute rajamine Kristiine linnaossa 2008. aasta

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Kristiine linnaossa 4 kohta lastemänguväljakute rajamine. Mänguväljakute kõik detailid (vt punkt 1) peavad vastama Euroopa turvalisuse standarditele EN 1176-1177. Kui tarnitakse USA tooteid, peavad need olema sertifitseeritud IPEMA (International Play Equipment Manufacturers Association) poolt. IPEMA tunnistus tõendab, et tooted vastavad ASTM standardile F1487-98.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

16.06.2008

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

20.06.2008

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

 

Juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktisiku telefoni number ja info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada

Kristiine Linnaosa Valitsuse linnaosavanema asetäitja Aleksander Raide tel 6457103, aleksander.raide@tallinnlv.ee 

 

Viimati muudetud: 25.06.2008