2016 aastal järelvalveametnike poolt väljastatud kontrollaktid

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus.

Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt  

 

 

 

Viimati muudetud: 18.01.2017