2017 aastal järelvalveametnike poolt väljastatud kontrollaktid

Tervisekaitse nõuete  täitmist asutuses kontrollinud Terviseameti Põhja Talitus ning Veterinaar- ja Toiduamet.

Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise  akt  TL17KH-8 18.01.2017a (.pdf) Magdaleena 6 ja Magdaleena 11

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise inspekteerimise akt TL17KH-122 05.09.2017a. (.pdf) Magdaleena 6 ja Magdaleena 11

Veterinaar- ja Toiduameti kontrollakt 01-232-17/124 (.pdf) Magdaleena 11/1 16.10.2017

Veterinaar- ja Toiduameti kontrollakt 01-232-17/125 (.pdf) Magdaleena 6 16.10.2017

Viimati muudetud: 20.10.2017