2018 järelvalveametnike poolt väljastatud kontrollaktid

Tervisekaitse nõuete  täitmist asutuses kontrollinud Terviseameti Põhja Talitus.

Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise  akt  TL18KH-7 12.01.2018a (.pdf) Magdaleena 11/1

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise riikliku järelvalvemenetluse teostamiseks valdusesse sisenemise, valduse ja vallasasja läbivaatamise protokoll TL18KH-8T 12.01.2018a. (.pdf) Magdaleena 11/1.

Koolieelse lasteasutuse Riikliku järelvalvemenetluse teostamiseks valdusesse sisenemise, valduse ja vallasasja läbivaatuse protokoll TL18KH-103SÜSK 28.09.2018a. (.pdf) Magdaleena 6.

Viimati muudetud: 10.10.2018