Tervisedendus

TEL

Eestis on loodud tervist edendavate lasteaedade võrgustik ehk TEL

Tallinna Kullatera Lasteaed kuulub TEL võrgustikku alates 12.detsember 2018a.

Kullatera lasteaia tervisemeeskond  on kinnitatud lasteaia direktori 31.10.2018 käskkirjaga 1-3/18 (.pdf). Tallinna Kullatera Lasteaia Tervise tegevuskava 2018-2019 (.pdf) on koostatud TEL võrgustikuga liitumise taotlusdokumendis tervisemeeskonna ja personali koostööna.

Tervise edendamine lasteaias on tunnustatud tegutsemisviis, mille puhul rakendatakse süstemaatilist plaani kõigi laste ja töötajate tervise ning heaolu arendamiseks.  Kullatera lasteaia tervise tegevuskava I poolaasta tööplaan on koostatud tervisemeeskonna poolt ja tutvustatud pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Tervisemeeskonna koosolekud toimuvad iga kahe kuu tagant ja kõik koosolekud protokollitakse. Tagasisidet tervisemeeskonna tööst antakse pedagoogilise nõukogu, abipersonali ja hoolekogu koosolekul regulaarselt.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas. 

Tallinna TEL-võrgustikku kuulub hetkel 87 lasteaeda, moodustades neljandiku Eesti liikmetest. 

Tervist edendavate lasteaed võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut (TAI)  

Tallinna Haridusamet korraldab tervistedendavate lasteaedade tunnustamiseks konkurssi Parim Tervisemeeskond. Tunnustus antakse asutusele, kes on edukad turvalise ja tervisliku õppekeskkonna loojatena, tervisedenduslike tegevuste korraldajatena ja tervisealase hariduse edendajatena.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: aasalill [ät] kullatera.edu.ee

 

 

 

Viimati muudetud: 22.08.2019