Töötasustamine

Tallinna Kullatera Lasteaia isikkoosseis on kinnitatud 05.juuli 2018a direktori käskkirjaga nr 1-3/13 (.pdf)

Kullatera Lasteaia töötasu, lisatasu ja preemia maksmise korda reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud (.pdf)  töötasujuhend (.pdf).

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud Tallinna Linnavalitsuse 30.01.2019 määrusest nr 9 „Tallinna  Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ § 2 p 2 ja p 4.     

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: aasalill@kullatera.edu.ee  

Viimati muudetud: 13.02.2019