Töötasustamine

Tallinna Kullatera Lasteaia isikkoosseis on kinnitatud 24.september 2020 direktori käskkirjaga nr 1-2/9/2020 (.pdf)

Kullatera Lasteaia töötasu, lisatasu ja preemia maksmise korda reguleerib 27.oktoober 2020 nr 1-2/13/2020 direktori käskkirjaga kinnitatud (.pdf)  töötasujuhend (.pdf).

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud Tallinna Linnavalitsuse 30.01.2019 määrusest nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ .     

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

Viimati muudetud: 24.11.2020