Koha taotlemine

LASTEAIA KOHA TAOTLEMINE

  • Lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) tuleb vanemal ID kaardiga siseneda eesti.ee keskkonda ja teha enda poolt soovitud lasteaedade valikud kuhu laps järjekorda panna. Teenus kodanikuportaalis eesti.ee kust suunatakse kasutaja Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda info.haridus.ee.
  • Vastuvõtu taotlemisel märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
  • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue valiku tegemist.
  • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
  • lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) võib täita blanketi mis on leitav http://www.tallinn.ee/est/haridus/Lasteaiakoha-taotlus-aprillist-2015-taidetav-_digi  tuua kohapeale Kullerkupu 10, direktori vastuvõtu aegadel E: kell 16.00 - 18.00; N: kell 9.00 - 12.00 või muul ajal eelnevalt kokku leppides või digiallkirjastatult täidetud blankett saata e-maili teel lasteaeda direktor@kullerkupu.edu.ee.  

 

LAPSE LASTEAIAST LAHKUMINE

Lasteaia kohast loobumiseks saata lasteaiast lahkumise avaldus, aadressile direktor@kullerkupu.edu.ee või tuua kohapeale Kullerkupu 10.  

Avalduse palume dokumentide menetlemiseks esitada vähemalt kaks nädalat enne lahkumist.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

TOITLUSTAMISE  TOETUS

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:    

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;        
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;        
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.          

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri    osakonna tõend.    

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:    

 

ASENDUSLASTEAIA VAJADUSE AVALDUS SUVEPERIOODIL

Avalduse vorm on leitav siit. Palume asenduskoha vajaduse avaldus esitada 30. maiks!

 


 

Lehekülge haldab: direktor Klaire Jaanus, direktor@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud: 22.08.2018