Rohelise Kooli programm

 

 

Tallinna Kullerkupu Lasteaed liitus Rohelise Kooli programmiga 2017 aasta sügisel.

2019 aasta kevadel saime ökomärgise Roheline Lipp.

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2019. aasta märtsiks oli programmiga liitunud 118 õppeasutust, neist 63 Tallinnast.

FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid
 
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi. 
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega. 
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi. 
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele. 
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa. 
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest,  õppima neist ja üksteist toetama. 
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi. 
Rohelise kooli programmi teemad:
 
Elurikkus ja loodus 
Kliimamuutused
Energia
Globaalne kodakondsus 
Tervis ja heaolu 
Meri ja rannik
Prügi 
Kooliõu
Transport
Jäätmed
Vesi
 
*Igal õppeaastal käsitletakse süvendatult kolme teemat, millest üks on kohustuslik.
Rohem Rohelise Kooli kohta saab lugeda siit:
Kuulume ka kompostivate lasteaedade nimekirja:
Viimati muudetud: 07.10.2019