Töökorraldus

Tallinna Kullerkupu Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni  kell 7.15 kuni 19.15. Kell 7.15 - 8.15 ja 18.15 - 19.15 on avatud lasteaias valverühm. Täpsem info valverühma kohta on leitav rühmade juures asuval infostendil.  

Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil või e-maili vahendusel.  

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.  

Lasteaia suvise kollektiivpuhkus aeg teatatakse lastevanematele jaanuari kuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses puhkuste ja laste vähenemisega.

Töölepingu seadus

§ 69. Puhkuse ajakava

(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;

5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.


 Lehekülge haldab: direktor Klaire Jaanus, direktor@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud: 28.10.2019