07.02.2017

Koolitus noorte- ja projektlaagri kasvatajatele ja juhatajatele 2017

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab koolitust noorte- ja projektlaagri kasvataja ning juhataja kvalifikatsiooni (noorsootöötaja osakutse) omandamiseks.

Koolituse kogumaht 40 akadeemilist tundi, mis koosneb kasvataja/juhataja koolitusest mahuga 32 akadeemilist tundi ja esmaabi koolitusest mahuga 8 akadeemilist tundi.

Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend, et koolituse sisu vastab haridus- ja teadusministri poolt 18.07.2014 kehtestatud määrusele nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ ning Hariduse Kutsenõukogu poolt 21.11.2012 otsusega nr 9 kinnitatud „Noorsootöötaja kutsestandardid“. Tõend on kasutatav noortelaagri kasvataja ja -juhataja kvalifikatsiooni tõendamisel dokumendipõhiselt või esmatõendamisel (eksam).

Info eksami sooritamise kohta koolituse raames.

Koolituse toimumise koht: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakond, Suur-Ameerika 35.

Koolituse algus 9.30 ja lõpp 16.30 (lõuna 12.40–13.20).

Lisainfo:
Tiiu Kadak
Tel: 614 7496 / 522 7008
Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Uudise rubriigid: