Lasteaeda vastuvõtmine

Vaade aknast detsember 2015.jpgTallinna Läänemere Lasteaeda võetakse vastu 1,5-7 aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel Haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse ja saadab selle lasteaia e-posti aadressile, kuhu ta kohta soovib.

Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).

Lasteaiakohta saab taotleda ka Eesti riigiportaali www.eesti.ee kaudu ja sel juhul on võimalik kõik toimingud teha e-keskkonnas. 

Kolmas võimalus lasteaiakoha taotlemiseks on Tallinna Hariduse iseteeninduskeskkonnas, teenuse otselink on siin:  Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist. 

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

 

 

Viimati muudetud: 04.04.2017