Avalik teave

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Haldusjärelevalve teostamine

Alates 1. septembrist 2017 korraldab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium. Tööle asusid eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn) 

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn Telefon 7943500  E-mail: kesk@terviseamet.ee
 
Raua 2, 10124 Tallinn Telefon 6282000 E-mail: rescue@rescue.ee
 
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn Telefon 6274135  E-mail: info@aki.ee
 
Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn Telefon 640 6000  E-mail:  ti@ti.ee

Viimati muudetud: 29.10.2018