Kooli päevakava

 

 1. Tallinna Lasnamäe Põhikool töötab esmaspäevast- reedeni, koolimaja on avatud kell 7:30 – 19:30. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud.
 2. Koolivaheajad on vastavalt Haridusministeeriumi määrusele, koolivaheajal on kool avatud kella 9.00 - 16.00.
 3. Õppeaasta koosneb 175 õppepäevast.
 4. Koolitunnid algavad 8:00 ja lõpevad vastavalt tunniplaanile .
 5. Klassi õppetöö toimub samuti vastavalt tunniplaanile, mille koostab õppealajuhataja 31. augustiks.
 6. Koolis on õpiraskustega omandavate põhiharidust omandavate õpilaste klassid, väikeklassid hariduslike erivajadustega õpilastele ja klassid ühele õpilasele keskendutud. õppega.
 7. Kutseõppeklasside õpilaste õppetöö toimub ühel päeval nädalas TLMK-s, vastavalt koostatud tunniplaanile.
 8. Algkoolis (1.-4. kl) töötab kogupäevakool vastavalt neile koostatud tunniplaanile.
 9. Õppetund kestab 45 minutit.
 10. Vahetund on 10 - 15 minutit, söögivahetund kestab 15 minutit.
 11. 1.-4. klassini töötavad pikapäevarühmad
 12. Pikapäevarühma tööaeg on 3 tundi:
  esimene tund kõikide algklasside õpilastele (1. -4. kl);
  4. ja 5. tund - 1.-3. klassides;
  5. ja 6. tund - 4. klassides.
 13. Koolis töötavad tasuta huviringid. Ringide toimimise aeg, koht, sihtgrupp ja õpetaja avaldatakse kooli kodulehel rubriigis Huvitegevus.
 14. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra, koolikorra, tunniplaani, kontaktandmed ja teised koolielu reguleerivad aktid kooli kodulehel.
 15. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisenemist ja väljumist. Vahetundidel peavad õpetajad korda vastavalt korrapidamisgraafikule. Ohustavate olukordade ennetamiseks rakendatakse keeldu käsitletavaid mõjutusmeetmeid.

 

Viimati muudetud: 23.03.2018