Loodusainete õppimine väljaspool klassiruumi

Õppetöö toimub looduses ( matka- ja õpperajad, rabad ja metsad) ning erinevates loodushariduskeskustes. Projekt kestab terve õppeaasta ja igal klassil toimuvad sellised tunnid vastavalt õppekavale.

Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2021/2022

Hariduslike erivajadustega õpilaste loodushariduslikkes programmides osalemine toetab  loodusteaduste ainetundides omandatu kinnistamist ja keskkonnateadlikkuse suurenemist läbi praktilise tegevuse.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused kujundavad õpilastes väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks.

Projekti kestvus: september 2021- juuni 2022

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

Klasside järjestuses toimuvad õppeprogrammid:

Viimati muudetud: 02.03.2022