Õppenõukogu koosolekute tööplaan 2018/19 õppeaastal

 

   Teema

Aeg

Vastutaja(d)

  1. 2017/18 õ-a tulemused ja 2018/19 õ-a eesmärgid ning  ülesanded

  30.08.2018  

  Direktor
  Õppealajuhataja
  HEV õpilaste  õppetöö koordinaator,
  Huvijuht

  2. Muutunud õpikäsitlus meie koolis, aktiiv- ja projektõpe

30.10.18

  Direktor
  Õppealajuhataja
  Ainenõukogude esimehed

  3. HEV õpilaste toetamine

18.01.19

  Direktor
  HEV õpilaste õppetöö koordinaator,
  psühholoog,
  logopeedid

  4. Kasvatustegevus õpilase arengu toetajana ja lõimingus õppetööga

22.03.19

  Direktor
  Infojuht
  Huvijuhid,
  Õpetajad

  5. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

10.06.19

  Direktor
  HEV koordinaator
 Õppealajuhataja

  6. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

21.06.19

  Direktor
 Õppealajuhataja

  7. 2018/19 õ-a õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning 2019/20 õ-a eesmärgid ja ülesanded

30.08.19

  Direktor
  Õppealajuhataja
  HEV õpilaste õppetöö koordinaator
  Huvijuht
 Sotsiaaltöötaja

Viimati muudetud: 13.11.2018