Põhiväärtused

Missioon 

Tagada igale õpilasele võimetekohane õpiteekond.

Nägemus   meie laste edukus iseseisvalt elus hakkama saada.

Väärtused

Koostöö läbi mõistmise

Vastutustunne igaühe arengu ees

Toetus õpiteekonnal/õppeprotsessis.

Viimati muudetud: 02.11.2020