Rendime ruume

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2 alusel. Tervet käskkirja saab näha siit

Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Lasnamäe Lastekeskuse ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad alljärgnevalt:

Teenus     Ühik                Hind        
väikese võimla kasutamine tund   19,00 €
aula kasutamine sporditegevuseks tund   28,00 €
spordiplatsi kasutamine tund   17,00 €
poole jalgpalliväljaku või jalgpalliplatsi kasutamine    tund   22,00 €
suure aula kasutamine tund   38,00 €
klassiruumi kasutamine tund   12,00 €
Viimati muudetud: 06.11.2018